Udskriv denne side

Dagsorden til generalforsamling mandag den 3/2 2020

Dagsorden til generalforsamlingen 4/2 2019 kl. 19 i Cafeen i Posthaven Grenaa.:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år.
  3. Godkendelse af regnskab 2019.
  4. Behandling af evt, indkomne skriftlige forslag, der er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år med planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af 2 suppleanter, der vælges som en 1. suppleant og 2. suppleant.
  8. Valg af kritisk  revisor.
  9. Evt.