Udskriv denne side

Dagsorden til generalforsamling mandag den 5/2 2018

Dagsorden til generalforsamlingen 5/2 2018 kl. 19 i Cafeen i Posthaven Grenaa.:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år.
  3. Godkendelse af regnskab 2017.
  4. Behandling af evt, indkomne skriftlige forslag, der er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år med planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.
  6. Valg af bestyrelse. På valg er Ella Damgaard Rasmussen og Edel Irene Wendelbo..
  7. Valg af 2 suppleanter, der vælges som en 1. suppleant og 2. suppleant.
  8. Valg af kritisk  revisor.
  9. Evt.